GMN TV Politika FRETILIN derota tan, futuru militante mos lakon

FRETILIN derota tan, futuru militante mos lakon

0 views

[:pt]

Prezidenti OJETIL, José Manuel Fernandes ‘Nakfilak’ hateten, kuandu Eleisaun Antisipada FRETILIN lakon tan, maka militantes FRETILIN nia futuru mos lakon.

“Ami lao dalan naruk hamutuk ho FRETILIN, ami aprende buat barak mos hamutuk ho FRETILIN, hot-hotu hateten se FRETILIN maka lakon tan iha eleisaun ida ne’e ami nia futuru mos lakon, no FRETILIN nia dereitu ba ukun make ma nega tan, nega mos progresu ne’ebe ami hein husi FRETILIN”, hateten Prezidenti OJETIL, José Manuel Fernandes ‘Nakfilak’, iha reuniaun alargada organizasaun filiadas FRETILIN iha Hotel Luz Clarita, Kinta (08/02/2018).

Nakfilak afirma katak, iha reuniaun alargada organizasaun filiadas ne’e, sei aprova rezolusaun rua hanesan, hari’I estrututa reprezentasaun organizasaun Filiadas, no rezolusaun atu apoiu eleisaun Antisipadas.

Prezidenti OJETIL ne’e husu ba jerasaun foun FRETILIN atu oinsa hakat ho lolos, ho esperitu ne’ebe forte no hahalok ida deit atu lori vitoria ba FRETILIN iha Eleisaun Antisipada.

Iha fatin hanesan, Sekretario Jeral FRETILIN, Mari Alkatiri, hateten, FRETILIN sei manan maioria iha eleisaun antisipada.

Alkatiri mos afirma, iha eleisaun Parlamentar peirodu 2017-2022, FRETILIN la manan maoria, la’os sala povu nian, maibe kulpa duni husi FRETILIN, tanba povu fo ona maioria, maibe lideransa FRETILIN maka la organiza didiak.

“Se FRETILIN lakon, no koruptores sira maka ukun nafatin, klaru katak, futuru militantes FRETILIN mos lakon”, dehan Mari Alkatiri.

Hola parte iha reuniaun alargada organizasaun filiadas FRETILIN mai husi jerasaun foun FRETILIN husi Munisipiu 12. mia

Prezidenti OJETIL, José Manuel Fernandes ‘Nakfilak’ hateten, kuandu Eleisaun Antisipada FRETILIN lakon tan, maka militantes FRETILIN nia futuru mos lakon.

“Ami lao dalan naruk hamutuk ho FRETILIN, ami aprende buat barak mos hamutuk ho FRETILIN, hot-hotu hateten se FRETILIN maka lakon tan iha eleisaun ida ne’e ami nia futuru mos lakon, no FRETILIN nia dereitu ba ukun make ma nega tan, nega mos progresu ne’ebe ami hein husi FRETILIN”, hateten Prezidenti OJETIL, José Manuel Fernandes ‘Nakfilak’, iha reuniaun alargada organizasaun filiadas FRETILIN iha Hotel Luz Clarita, Kinta (08/02/2018).

Nakfilak afirma katak, iha reuniaun alargada organizasaun filiadas ne’e, sei aprova rezolusaun rua hanesan, hari’I estrututa reprezentasaun organizasaun Filiadas, no rezolusaun atu apoiu eleisaun Antisipadas.

Prezidenti OJETIL ne’e husu ba jerasaun foun FRETILIN atu oinsa hakat ho lolos, ho esperitu ne’ebe forte no hahalok ida deit atu lori vitoria ba FRETILIN iha Eleisaun Antisipada.

Iha fatin hanesan, Sekretario Jeral FRETILIN, Mari Alkatiri, hateten, FRETILIN sei manan maioria iha eleisaun antisipada.

Alkatiri mos afirma, iha eleisaun Parlamentar peirodu 2017-2022, FRETILIN la manan maoria, la’os sala povu nian, maibe kulpa duni husi FRETILIN, tanba povu fo ona maioria, maibe lideransa FRETILIN maka la organiza didiak.

“Se FRETILIN lakon, no koruptores sira maka ukun nafatin, klaru katak, futuru militantes FRETILIN mos lakon”, dehan Mari Alkatiri.

Hola parte iha reuniaun alargada organizasaun filiadas FRETILIN mai husi jerasaun foun FRETILIN husi Munisipiu 12. mia[:id]

Prezidenti OJETIL, José Manuel Fernandes ‘Nakfilak’ hateten, kuandu Eleisaun Antisipada FRETILIN lakon tan, maka militantes FRETILIN nia futuru mos lakon.

“Ami lao dalan naruk hamutuk ho FRETILIN, ami aprende buat barak mos hamutuk ho FRETILIN, hot-hotu hateten se FRETILIN maka lakon tan iha eleisaun ida ne’e ami nia futuru mos lakon, no FRETILIN nia dereitu ba ukun make ma nega tan, nega mos progresu ne’ebe ami hein husi FRETILIN”, hateten Prezidenti OJETIL, José Manuel Fernandes ‘Nakfilak’, iha reuniaun alargada organizasaun filiadas FRETILIN iha Hotel Luz Clarita, Kinta (08/02/2018).

Nakfilak afirma katak, iha reuniaun alargada organizasaun filiadas ne’e, sei aprova rezolusaun rua hanesan, hari’I estrututa reprezentasaun organizasaun Filiadas, no rezolusaun atu apoiu eleisaun Antisipadas.

Prezidenti OJETIL ne’e husu ba jerasaun foun FRETILIN atu oinsa hakat ho lolos, ho esperitu ne’ebe forte no hahalok ida deit atu lori vitoria ba FRETILIN iha Eleisaun Antisipada.

Iha fatin hanesan, Sekretario Jeral FRETILIN, Mari Alkatiri, hateten, FRETILIN sei manan maioria iha eleisaun antisipada.

Alkatiri mos afirma, iha eleisaun Parlamentar peirodu 2017-2022, FRETILIN la manan maoria, la’os sala povu nian, maibe kulpa duni husi FRETILIN, tanba povu fo ona maioria, maibe lideransa FRETILIN maka la organiza didiak.

“Se FRETILIN lakon, no koruptores sira maka ukun nafatin, klaru katak, futuru militantes FRETILIN mos lakon”, dehan Mari Alkatiri.

Hola parte iha reuniaun alargada organizasaun filiadas FRETILIN mai husi jerasaun foun FRETILIN husi Munisipiu 12. mia

Prezidenti OJETIL, José Manuel Fernandes ‘Nakfilak’ hateten, kuandu Eleisaun Antisipada FRETILIN lakon tan, maka militantes FRETILIN nia futuru mos lakon.

“Ami lao dalan naruk hamutuk ho FRETILIN, ami aprende buat barak mos hamutuk ho FRETILIN, hot-hotu hateten se FRETILIN maka lakon tan iha eleisaun ida ne’e ami nia futuru mos lakon, no FRETILIN nia dereitu ba ukun make ma nega tan, nega mos progresu ne’ebe ami hein husi FRETILIN”, hateten Prezidenti OJETIL, José Manuel Fernandes ‘Nakfilak’, iha reuniaun alargada organizasaun filiadas FRETILIN iha Hotel Luz Clarita, Kinta (08/02/2018).

Nakfilak afirma katak, iha reuniaun alargada organizasaun filiadas ne’e, sei aprova rezolusaun rua hanesan, hari’I estrututa reprezentasaun organizasaun Filiadas, no rezolusaun atu apoiu eleisaun Antisipadas.

Prezidenti OJETIL ne’e husu ba jerasaun foun FRETILIN atu oinsa hakat ho lolos, ho esperitu ne’ebe forte no hahalok ida deit atu lori vitoria ba FRETILIN iha Eleisaun Antisipada.

Iha fatin hanesan, Sekretario Jeral FRETILIN, Mari Alkatiri, hateten, FRETILIN sei manan maioria iha eleisaun antisipada.

Alkatiri mos afirma, iha eleisaun Parlamentar peirodu 2017-2022, FRETILIN la manan maoria, la’os sala povu nian, maibe kulpa duni husi FRETILIN, tanba povu fo ona maioria, maibe lideransa FRETILIN maka la organiza didiak.

“Se FRETILIN lakon, no koruptores sira maka ukun nafatin, klaru katak, futuru militantes FRETILIN mos lakon”, dehan Mari Alkatiri.

Hola parte iha reuniaun alargada organizasaun filiadas FRETILIN mai husi jerasaun foun FRETILIN husi Munisipiu 12. mia[:en]

Prezidenti OJETIL, José Manuel Fernandes ‘Nakfilak’ hateten, kuandu Eleisaun Antisipada FRETILIN lakon tan, maka militantes FRETILIN nia futuru mos lakon.

“Ami lao dalan naruk hamutuk ho FRETILIN, ami aprende buat barak mos hamutuk ho FRETILIN, hot-hotu hateten se FRETILIN maka lakon tan iha eleisaun ida ne’e ami nia futuru mos lakon, no FRETILIN nia dereitu ba ukun make ma nega tan, nega mos progresu ne’ebe ami hein husi FRETILIN”, hateten Prezidenti OJETIL, José Manuel Fernandes ‘Nakfilak’, iha reuniaun alargada organizasaun filiadas FRETILIN iha Hotel Luz Clarita, Kinta (08/02/2018).

Nakfilak afirma katak, iha reuniaun alargada organizasaun filiadas ne’e, sei aprova rezolusaun rua hanesan, hari’I estrututa reprezentasaun organizasaun Filiadas, no rezolusaun atu apoiu eleisaun Antisipadas.

Prezidenti OJETIL ne’e husu ba jerasaun foun FRETILIN atu oinsa hakat ho lolos, ho esperitu ne’ebe forte no hahalok ida deit atu lori vitoria ba FRETILIN iha Eleisaun Antisipada.

Iha fatin hanesan, Sekretario Jeral FRETILIN, Mari Alkatiri, hateten, FRETILIN sei manan maioria iha eleisaun antisipada.

Alkatiri mos afirma, iha eleisaun Parlamentar peirodu 2017-2022, FRETILIN la manan maoria, la’os sala povu nian, maibe kulpa duni husi FRETILIN, tanba povu fo ona maioria, maibe lideransa FRETILIN maka la organiza didiak.

“Se FRETILIN lakon, no koruptores sira maka ukun nafatin, klaru katak, futuru militantes FRETILIN mos lakon”, dehan Mari Alkatiri.

Hola parte iha reuniaun alargada organizasaun filiadas FRETILIN mai husi jerasaun foun FRETILIN husi Munisipiu 12. mia

Prezidenti OJETIL, José Manuel Fernandes ‘Nakfilak’ hateten, kuandu Eleisaun Antisipada FRETILIN lakon tan, maka militantes FRETILIN nia futuru mos lakon.

“Ami lao dalan naruk hamutuk ho FRETILIN, ami aprende buat barak mos hamutuk ho FRETILIN, hot-hotu hateten se FRETILIN maka lakon tan iha eleisaun ida ne’e ami nia futuru mos lakon, no FRETILIN nia dereitu ba ukun make ma nega tan, nega mos progresu ne’ebe ami hein husi FRETILIN”, hateten Prezidenti OJETIL, José Manuel Fernandes ‘Nakfilak’, iha reuniaun alargada organizasaun filiadas FRETILIN iha Hotel Luz Clarita, Kinta (08/02/2018).

Nakfilak afirma katak, iha reuniaun alargada organizasaun filiadas ne’e, sei aprova rezolusaun rua hanesan, hari’I estrututa reprezentasaun organizasaun Filiadas, no rezolusaun atu apoiu eleisaun Antisipadas.

Prezidenti OJETIL ne’e husu ba jerasaun foun FRETILIN atu oinsa hakat ho lolos, ho esperitu ne’ebe forte no hahalok ida deit atu lori vitoria ba FRETILIN iha Eleisaun Antisipada.

Iha fatin hanesan, Sekretario Jeral FRETILIN, Mari Alkatiri, hateten, FRETILIN sei manan maioria iha eleisaun antisipada.

Alkatiri mos afirma, iha eleisaun Parlamentar peirodu 2017-2022, FRETILIN la manan maoria, la’os sala povu nian, maibe kulpa duni husi FRETILIN, tanba povu fo ona maioria, maibe lideransa FRETILIN maka la organiza didiak.

“Se FRETILIN lakon, no koruptores sira maka ukun nafatin, klaru katak, futuru militantes FRETILIN mos lakon”, dehan Mari Alkatiri.

Hola parte iha reuniaun alargada organizasaun filiadas FRETILIN mai husi jerasaun foun FRETILIN husi Munisipiu 12. mia[:tl]

Prezidenti OJETIL, José Manuel Fernandes ‘Nakfilak’ hateten, kuandu Eleisaun Antisipada FRETILIN lakon tan, maka militantes FRETILIN nia futuru mos lakon.

“Ami lao dalan naruk hamutuk ho FRETILIN, ami aprende buat barak mos hamutuk ho FRETILIN, hot-hotu hateten se FRETILIN maka lakon tan iha eleisaun ida ne’e ami nia futuru mos lakon, no FRETILIN nia dereitu ba ukun make ma nega tan, nega mos progresu ne’ebe ami hein husi FRETILIN”, hateten Prezidenti OJETIL, José Manuel Fernandes ‘Nakfilak’, iha reuniaun alargada organizasaun filiadas FRETILIN iha Hotel Luz Clarita, Kinta (08/02/2018).

Nakfilak afirma katak, iha reuniaun alargada organizasaun filiadas ne’e, sei aprova rezolusaun rua hanesan, hari’I estrututa reprezentasaun organizasaun Filiadas, no rezolusaun atu apoiu eleisaun Antisipadas.

Prezidenti OJETIL ne’e husu ba jerasaun foun FRETILIN atu oinsa hakat ho lolos, ho esperitu ne’ebe forte no hahalok ida deit atu lori vitoria ba FRETILIN iha Eleisaun Antisipada.

Iha fatin hanesan, Sekretario Jeral FRETILIN, Mari Alkatiri, hateten, FRETILIN sei manan maioria iha eleisaun antisipada.

Alkatiri mos afirma, iha eleisaun Parlamentar peirodu 2017-2022, FRETILIN la manan maoria, la’os sala povu nian, maibe kulpa duni husi FRETILIN, tanba povu fo ona maioria, maibe lideransa FRETILIN maka la organiza didiak.

“Se FRETILIN lakon, no koruptores sira maka ukun nafatin, klaru katak, futuru militantes FRETILIN mos lakon”, dehan Mari Alkatiri.

Hola parte iha reuniaun alargada organizasaun filiadas FRETILIN mai husi jerasaun foun FRETILIN husi Munisipiu 12. mia

Prezidenti OJETIL, José Manuel Fernandes ‘Nakfilak’ hateten, kuandu Eleisaun Antisipada FRETILIN lakon tan, maka militantes FRETILIN nia futuru mos lakon.

“Ami lao dalan naruk hamutuk ho FRETILIN, ami aprende buat barak mos hamutuk ho FRETILIN, hot-hotu hateten se FRETILIN maka lakon tan iha eleisaun ida ne’e ami nia futuru mos lakon, no FRETILIN nia dereitu ba ukun make ma nega tan, nega mos progresu ne’ebe ami hein husi FRETILIN”, hateten Prezidenti OJETIL, José Manuel Fernandes ‘Nakfilak’, iha reuniaun alargada organizasaun filiadas FRETILIN iha Hotel Luz Clarita, Kinta (08/02/2018).

Nakfilak afirma katak, iha reuniaun alargada organizasaun filiadas ne’e, sei aprova rezolusaun rua hanesan, hari’I estrututa reprezentasaun organizasaun Filiadas, no rezolusaun atu apoiu eleisaun Antisipadas.

Prezidenti OJETIL ne’e husu ba jerasaun foun FRETILIN atu oinsa hakat ho lolos, ho esperitu ne’ebe forte no hahalok ida deit atu lori vitoria ba FRETILIN iha Eleisaun Antisipada.

Iha fatin hanesan, Sekretario Jeral FRETILIN, Mari Alkatiri, hateten, FRETILIN sei manan maioria iha eleisaun antisipada.

Alkatiri mos afirma, iha eleisaun Parlamentar peirodu 2017-2022, FRETILIN la manan maoria, la’os sala povu nian, maibe kulpa duni husi FRETILIN, tanba povu fo ona maioria, maibe lideransa FRETILIN maka la organiza didiak.

“Se FRETILIN lakon, no koruptores sira maka ukun nafatin, klaru katak, futuru militantes FRETILIN mos lakon”, dehan Mari Alkatiri.

Hola parte iha reuniaun alargada organizasaun filiadas FRETILIN mai husi jerasaun foun FRETILIN husi Munisipiu 12. mia[:]


Banner

Foto

Notisia Ikus

JFP-ADDD: Jornada polítika iha TL la tuir K-RDTL

October 25, 2021
Movimentu Junta Forsa Polítika Aliadu Defende D...

PR Lú Olo: Mane lebele marjinaliza feto

October 25, 2021
Xefe Casa Civíl Prezidénsia Repúblika, Franci...

Prezidente EDTL.EP: La fasil rezolve eletrisidade lakan-mate

October 22, 2021
Prezidente Konsellu Administrasaun Eletrisidade ...

Ramos Horta: TL presiza ospitál modernu

October 22, 2021
Eis Prezidente Repúblika, José Ramos Horta, ha...

Ekipa haat husi MJ sei aranka ba rai-liur

October 22, 2021
Ministru Justisa (MJ), Manuel Carceres, informa,...
1 2 3 654

About

Grupo Média Nacional was founded on the 19th December, 2003 with the aim of contributing to the development of media in the newly independent Timor-Leste. In that respective year, "Jornal Nacional Semanário" weekly newspaper was launched and in 2005 the Group ... more

Phone: 3311441
Email: [email protected]
Address: Dom boaventura no 8, Bebora Dili, Timor Leste.

GMN Map

Copyright © 2021 GMN TV | All right reserved.
apartmentmap-marker